ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
5,600 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
44,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
44,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.biz
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.info
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.co
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
.us
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.tv
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
128,000 تومان
1 سال
.mobi
74,500 تومان
1 سال
74,500 تومان
1 سال
74,500 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains