تبلیغات در ایران فیلم

پلن 1 : زیر هدر سایت 468 در 60
 • پرداخت هزینه تبلیغات بنری در سایز 468*60 در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http
پلن 2 : زیر هدر سایت 940 در 250
 • پرداخت هزینه تبلیغات بنری در سایز 940*250 در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http
پلن 3 : زیر مطالب در همگی صفحات
 • پرداخت هزینه تبلیغات بنری در سایز 468*60 زیر مطالب در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http
پلن 6 : پست ثابت
 • پرداخت هزینه تبلیغات پست ثابت در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http
پلن 7 : تبلیغات شناور سمت چپ
 • پرداخت هزینه تبلیغات شناور سمت چپ در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http
تبلیغات متنی ایران فیلم
 • پرداخت هزینه تبلیغات متنی در سایت ایران فیلم به آدرس زیر
 • //myiranfilm.ir http