اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 هاست

مشکلات مربوط به هاست را در این قسمت مطرح کنید.

 مسائل phpfox

سوالات و مشکلات خود را درباره جامعه مجازی اینجا بپرسید.

 پشتیبانی

مسائل فنی پشتیبانی را در این دپارتمان مطرح کنید.

 نمایندگی

نمایندگان محترم جهت پشتیبانی از این قسمت اقدام کنید.

 فروش

سوالات قبل از خرید و مشکلات فروش را در این قسمت مطرح کنید.

 اطلاعات

اگر اطلاعاتی راجب سرور و ... میخواهید در این قسمت تیکت بفرستید.

 مدیریت

در این قسمت میتوانید به مدیریت تیکت ارسال کنید.